Komponenty separacyjne dla przemysłu chemicznego

Filtry z drutów klinowych Andritz Fiedler to idealne komponenty w najbardziej wymagających procesach przemysłu chemicznego i petrochemicznego.

Przemysł chemiczny

Komponenty separacyjne dla przemysłu chemicznego

W produkcji chemicznej stosowane są głównie filtry z drutów klinowych. ANDRITZ Fiedler projektuje i produkuje ruszty podpierające, systemy zbiorcze / rozdzielcze, płyty dysz i elementy z przepływem radialnym. Filtry z drutów profilowanych zapewniają dokładną separację i długi okres eksploatacji dzięki dużej wolnej powierzchni i wysokiej jakości powierzchni. Duży wybór dostępnych materiałów umożliwia dostosowanie konstrukcji do konkretnych wymogów w celu przedłużenia okresu pracy przy zachowaniu możliwie najniższych kosztów eksploatacji. Dzięki swemu wielkiemu doświadczeniu firma ANDRITZ Fiedler oferuje wysoką niezawodność i jakość. Poniżej kilka przykładów zastosowań w przemyśle chemicznym elementów systemu sit z drutu klinowego firmy ANDRITZ Fiedler.

Komponenty z przepływem radialnym

Komponenty z przepływem radialnym

Wymieniacze jonowe, filtry i reaktory charakteryzuje radialny przepływ filtrowanego medium w przypadku jego ciągłej regeneracji czy katalizy. Komponenty z przepływem radialnym charakteryzują się niskimi stratami ciśnienia i optymalnym rozkładem przepływu. Wysoka jakość powierzchni filtrów z drutu profilowanego zmniejsza abrazję katalizowanego lub filtrowanego medium i zapewnia długą eksploatację. Firma ANDRITZ Fiedler dostarcza środkowe rury, zewnętrzne kosze i grzebienie z drutu profilowanego i blach perforowanych zoptymalizowane dla poszczególnych procesów.

Dysze

Dysze

Dysze zapewniają optymalny rozkład mediów w reaktorach chemicznych i filtrach. Oferują wielką powierzchnię separacji dla konkretnego przekroju zbiorników. Dysze wyprodukowane są z materiałów odpowiednich dla mediów agresywnych czy abrazyjnych oraz ekstremalnych warunków.Ruszty nośne

Ruszty nośne

Ruszty nośne stosowane są w filtrach, wymieniaczach jonowych i reaktorach. Konstruowane są dla maksymalnego obciążenia przy minimalnych rozmiarach szczelin. Firma ANDRITZ Fiedler oferuje pomoc przy obliczeniach statycznych oraz konstrukcji rusztu zapewniającej niezawodność procesu i maksymalnie możliwą żywotność rusztu.


Systemy rozdzielające / zbiorcze

Systemy rozdzielające stosowane są w wielu dziedzinach, np. przy zmiękczaniu (demineralizacji) wody oraz łącznie z filtrami żywic. Składają się z głównej rury do której przymocowano kilka bocznych cylindrycznych ramion. Ramiona boczne wyposażone są z reguły w filtry z drutu profilowanego oraz cylinder z perforacją wewnętrzną. Jest to tanie i skuteczne rozwiązanie, które zapewnia równomierne rozdzielenie przepływu.

cabalsoft © 2009
+420 495 510 642   |   fiedlercz((a))volny.cz