Sita ochronne w systemach rurowych i energetyce

Sita i filtry ochronne z naszych blach perforowanych znajdują zastosowanie wszędzie, gdzie należy urządzenie lub orurowanie chronić przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w doprowadzanej wodzie, parze czy innej cieczy.

Sita i filtry ochronne chronią

 • pompy,
 • turbiny,
 • kompresory,
 • zawory sterujące i regulacyjne,
 • zawory odcinające na rurociągach z parą w elektrowniach cieplnych,
 • rurociągi,
 • dyfuzory, rozpylacze,
 • suszarki,
 • wirówki.

Kształt otworu i materiał blachy zależy od

 • rodzaju filtrowanego medium (ciecz/gaz),
 • temperatury medium,
 • warunków eksploatacyjnych,
 • dopuszczalnego spadku ciśnienia,
 • zawartości zanieczyszczeń w medium,
 • kierunku przepływu,
 • umieszczenia – pion / poziom,
 • częstości i sposobu czyszczenia,
 • wymaganej odporności,
 • wielkości urządzenia
 • innych czynników.
Sita i filtry ochronne z naszych blach Sita i filtry ochronne z naszych blach Sita i filtry ochronne z naszych blach Sita i filtry ochronne z naszych blach Sita i filtry ochronne z naszych blach Sita i filtry ochronne z naszych blach Sita i filtry ochronne z naszych blach Sita i filtry ochronne z naszych blach Sita i filtry ochronne z naszych blach
cabalsoft © 2009
+420 495 510 642   |   fiedlercz((a))volny.cz