Perforacja promieniem elektronowym i laserowym

Perforacja promieniami lasera czy elektronowymi to logiczne uzupełnienie mechanicznych metod dziurowania, a stosowana jest wówczas, kiedy potrzebne są otwory jak najmniejsze.

„Perforacja na miarę“ oznacza znajdowanie optymalnego rozwiązania każdego problemu technicznego każdego konkretnego klienta.
Děrování paprskem - ukázka 1

Perforacja laserowa i elektronowa stosowana jest np. przy wykonywaniu otworów 0,3 mm (otrzymywanie soków owocowych i warzywnych) lub otworów 0,1 mm (odzyskiwanie włókien z wody technologicznej, oczyszczanie ścieków, zatrzymywanie zanieczyszczeń przy ekstrakcji mas plastycznych itd.)

Zalety perforacji laserowej i elektronowej

Děrování paprskem - ukázka 2
  • średnica otworu może być mniejsza niż grubość blachy
  • zakres wielkości szczelin lub średnicy otworów wynosi 0,04 – 0,7 mm, przy czym grubość materiału wynosi najczęściej od 0,2 mm do 2,0 mm
  • wielki prześwit (np. do 12% przy szerokości szczeliny 0,06 mm i grubości blachy 0,2 mm)

Parametry techniczne – perforacja laserowa i elektronowa

Sita perforowane promieniami to blachy ze stali nierdzewnej i innych materiałów z milionami małych, stożkowych otworów w kształcie szczelin lub okrągłych.

Perforacja laserem

grubość blachy [mm] średnica otworu [µm]
0,20 40
0,30 50
0,45 60
0,55 70
0,70 90
0,90 90
1,20 90
1,50 100
2,00 180

Perforacja promieniami
elektronowymi

grubość blachy [mm] średnica otworu [mm]
0,9 0,1
1,0 0,1
4,0 0,2
5,0 0,3
6,0 0,4
5,0 0,7

Download

cabalsoft © 2009
+420 495 510 642   |   fiedlercz((a))volny.cz