Produkcja biogazu

Sita szczelinowe Andritz Fiedler znajdują zastosowanie w separatorach przy produkcji biogazu, który jest bardzo ekologicznym surowcem do produkcji ciepła i energii elektrycznej.

Produkcja biogazu

Instalacja przed fermentorem

Mniejsze stacje biogazu o niewielkiej pojemności charakteryzują się zazwyczaj krótszym okresem przetrzymywania biomasy. W tym czasie nie wszystkie stałe cząstki ulegają rozkładowi na drodze biologicznej. W takich przypadkach dobrze jest oddzielić stałe cząstki jeszcze przed fermentacją, obniżając ryzyko powstawania warstwy pływającej i osadów.

Instalacja za fermentorem

Zastosowanie separatora za bioreaktorem umożliwia obniżyć do 25% przestrzeń magazynową lub sprzedać odpady jako skuteczny nawóz. Separowane ciecze mogą być poddawane procesowi recyklingu i częściowo znowu użyte w fermentorze do rozrzedzenia bardziej suchych wsadów.Nasze sita szczelinowe dają więcej możliwości przygotowania i przetwarzania surowców.

cabalsoft © 2009
+420 495 510 642   |   fiedlercz((a))volny.cz