Uzdatnianie wody

Sita szczelinowe Andritz Fiedler oferują przy uzdatnianiu wody niskie koszty utrzymania, dużą wolną powierzchnię, łatwe czyszczenie i długą żywotność.

Uzdatnianie wody

Woda jest cennym zdrojem. W skutecznym oczyszczaniu i uzdatnianiu wody bardzo ważną rolę odgrywają koszty utrzymania, duża wolna powierzchnia, łatwe czyszczenie i długa żywotność oraz niezawodność procesu. Technologia sit szczelinowych firmy ANDRITZ Fiedler daje wiele różnych możliwości zastosowania. Chodzi np. o ujęcia wody dla potrzeb chłodzenia, wodę technologiczną czy wodę dla gospodarstw domowych, filtrowanie wody i zatrzymywanie substancji stałych, takich jak węgiel aktywny czy żywica. Konstrukcja sit jest zoptymalizowana w taki sposób, aby zapewnić możliwie stały przepływ i nie dopuścić do zatykania się sita. Poniżej kilka przykładów zastosowania sit szczelinowych firmy ANDRITZ Fiedler do uzdatniania wody.

Ujęcia wody

Ujęcia wody

Kosze z drutu profilowego dla ujęć wody mogą być wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stopu miedzi i niklu w zależności od przeznaczenia. Celem jest zestawienie takiego systemu ujęcia wody, który będzie się odznaczał stałym przepływem bez negatywnych wpływów na florę i faunę w danym wodostanie. ANDRITZ Fiedler oznacza dla Was wsparcie projektowe i rozwiązania konstrukcyjne na miarę dla Waszych procesów technologicznych.


Filtry żywic

Filtry żywic

Filtry żywic to urządzenia zabraniające dostaniu się żywic lub substancji stałych do systemu wodociągowego. Stosowane są np. w wymieniaczach jonowych oraz w systemach z węglem aktywnym. Skutecznie chronią rury odpływowe, wymienniki ciepła i pompy. Decydującym czynnikiem jest najwyższa możliwa dokładność elementów filtracyjnych i ich ciągła dostępność.


Sita łukowe

Sita łukowe

Sita łukowe umożliwiają tanią i łatwą separację cieczy i substancji stałych, takich jak żwir, piasek, włókna i elementy organiczne. Ich prosta zasada działania bazuje na zakrzywionym kształcie sita. Obce materiały zsuwają się po powierzchni sita na skutek działania grawitacji, natomiast substancje płynne przechodzą przez sito. Dzięki zastosowaniu technologii sit szczelinowych ANDRITZ Fiedler sita łukowe są trwałe i wymagają minimalnej obsługi.


Systemy rozdzielające / zbiorcze

Systemy rozdzielające / zbiorcze

Systemy rozdzielające stosowane są w wielu dziedzinach np. przy zmiękczaniu (demineralizacji) wody oraz łącznie z filtrami żywic. Składają się z głównej rury do której przymocowano kilka bocznych cylindrycznych ramion. Ramiona boczne wyposażone są z reguły w filtry z drutu profilowanego oraz cylinder z perforacją wewnętrzną. Jest to tanie i skuteczne rozwiązanie, które zapewnia równomierne rozdzielenie przepływu.

cabalsoft © 2009
+420 495 510 642   |   fiedlercz((a))volny.cz